Hemmelige dokumenter avslører forfølgelse av uigurer i Kina

I noen tid har det vært rapporter om undertrykkelse av muslimske uigurer i det nordvestlige Kina. Nå dokumenterer «China Cables» detaljert omfanget av menneskerettighetsbrudd.

Det kinesiske kommunistpartiets hemmelige dokumenter avslører systematisk forfølgelse av uighurene og instruksjoner om masset internering av den muslimske minoriteten i Nord-Kina. Avisene som heter «China Cables» ble publisert av International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). De viser at leirene som er utpekt av Beijing som «etterutdanningsinstitusjoner» i Xinjiang-regionen, faktisk er lukkede dører, strengt bevoktede utdanningsleire.

Dokumentene motbeviser regjeringens uttalelser om at det var frivillig å oppholde seg i leirene. Som regel blir innsatte arrestert der i minst ett år. Det anslås at hundretusener av uigurer er blitt satt i slike gjenopplæringsleire. De hemmelige dokumentene viser også hvordan uigurer målrettet overvåkes og registreres i en database. I utlandet bruker Kina sine ambassader og konsulater for å spionere mot uigurer.

Ti millioner uigurer bor i Kina
Dokumentene fra årene 2017 og 2018 ble lekket til konsortiet av eksilerte uigurer. Mer enn 75 journalister fra 17 mediepartnere over hele verden evaluerte avisene, inkludert NDR, WDR og «Süddeutsche Zeitung». Flere er signert av Zhu Hailun, visepartileder i Xinjiang. Med regjeringsdokumenter som tidligere er publisert av The New York Times, maler China Cables bildet av en overvåkningsstat i Xinjiang.

Anslagsvis 10 millioner uigurer bor i Kina, de fleste av dem i Xinjiang. De er etnisk relatert til tyrkerne og føler seg økonomisk, politisk og kulturelt undertrykt av den regjerende Han-kineseren. Etter deres overtakelse i 1949 hadde kommunistene innlemmet det tidligere Øst-Turkestan Kina. Regjeringen i Beijing anklager uiguriske grupper for separatisme og terrorisme.

Veiledning for bruk av lagre
«China Cables» inkluderer en guide til drift av leirer, fire kunngjøringer til en overvåkningsdatabase og dommen mot en uighur. På forespørsel fra «Süddeutsche Zeitung» henviste Kinas ambassade i Berlin til uttalelser om at leirene er tiltak for å «bekjempe terrorisme og de-radikalisering samt yrkesutdanning og opplæring».

Papirene inkluderer en «Opinion on ytterligere styrking og standardisering av sentralt for yrkesutdanning og opplæring» av Xinjiang Legal Commission fra 2018, som «sørtyskerne» rapporterer. Mer enn to dusin regler for drift av leirene er listet opp.

Overvåking i alle situasjoner
Den sier for eksempel: «Det må ikke være noen utbrudd.» Alle rom og korridorer måtte stenges strengt. Også forklart er hvordan de internerte skal overvåkes under toalettet, søvnen og timene, rapporterte NDR. Også for tukthet er talen. Med et poengsystem vil de internerte bli evaluert.

Fire nye dokumenter fra 2017 sier hvordan du bruker en «integrasjonsplattform for felles distribusjon». Informasjon fra forskjellige kilder er samlet i overvåkningsdatabasen: avhør, overvåkingsprogramvare og materiale fra overvåkningskameraer i hele Xinjiang. Plattformen vil avgjøre hvem som er mistenkelige og hvem ikke.

15.638 uigurer varetektsfengslet – i løpet av en uke
I følge China Cables arresterte og arresterte myndighetene i løpet av en eneste uke i juni 2017 totalt 15.638 uigurer.

Avisene viser at Kina fører tilsyn med uigurer utenlands. Konsulater og ambassader samlet inn informasjon for dette formålet. Hvis mistenkte kommer inn i Kina, vil de bli internert. For å fylle databasen registrerer NDR ikke bare ID-er og reiser, men sender også ansatte til landsbyer og til familier for å finne ut hvordan folk tenker om festen.

For dette formålet skal «spesielle grupper (…) invadere husholdningene, besøke hver person, intervjue dem, komme med henvendelser om dem og gjennomgå dem grundig.» Beboere skal klassifiseres i «Farekategorier»: «Hvis det er problematiske mennesker i feltet, bør de gi tilbakemelding på tiltakene de har gjort og konkret informasjon om problematiske personer som ikke er på bakken enten de er lokalisert i utlandet, utenfor Xinjiang eller i Xinjiang, og de administrative og kontrolltiltak som er tatt mot dem, «siterte NDR.
Kinas uighuer: «NYT» lekkasje avslører omfanget av undertrykkelse
Rapport: Dette skjer i Kinas omdanningsleirer for muslimer
Uighurs: «Provinsen er blitt en ikke